Procapil

Procapil nedir Procapil hakkında bilimsel bilgiler Procapilin kullanım alanları ve saç ilaçlardaki yararları hakkında bilgiler

Author Archive

  • Anajen ve telojen saçlar için T0 ile T4 ay, arasındaki fark

Uygulama yapılan deneklerde  T0 ile T4 ay arasında göze çarpan değişiklikler gözlenmiştir.

Aşağıda gösterildiği üzere telojen saçın sogan  bölgesi çok belirgin şekilde iyileşmiştir:

Anajen saçların kök kınları da kalınlaşarak ve açıkça tanımlanan hücre bazlarıyla iyileşmiştir:

Procapil™  gurubunda kök kını saçın dış tarafının üzerine optimum dermal-epidermal yapışmayı sağlayarak mükemmel yapılanmış bazal lamina ile yüksek kalitede gözlenmiştir.

İç kök kılıfı tarafı üzerinde ise saç şaftlı ankoraj bölgeleri gözlenmiştir.

Aksine plasebo gurubunda bu iki bölge çok yapılanmış değildir.

Share

Procapil™ ile gen aktivasyonu (BIOALTERNATIVES çalışması)

 

Çalışma canlı dokudan alınan parçayla laboratuar ortamında gerçekleştirilmiştir,Özetle saç kökündeki hücre sayısında artış olduğu ve bu artışın saç dökülmesini önlediği kanıtlanmıştır.

Çalışma prensibi

DNA dizisi çalışması hücre fonksiyonları ile ilgili yararları için seçilen 600 genden oluşan bir paneli kullanır. Çalışma yukarı-regüle  ve aşağı-regüle markör genleri göstermiş olduğundan keratinosit ve fibroblast popülasyon üzerinde etken maddenin etkisinin tanımlanmasını olanaklı kılar

Protokol

DNA dizisi çalışması SkinEthic® yeniden oluşturulmuş insan epiderm örneklerinin Procapil™’nin (3 etken madde içeren kompleks: biotinyl-GHK, oleanolik asit ve apijenin) mevcudiyetinde inkübe edilmesiyle yapılmıştır.

İnkübasyon 18 saatl surmustur. Hücrelerde mevcut mRNA DNA sağlamak için ters yönlü kaydedilmiş ve kontrol kültürlerine karşı okunaklı bir sinyal elde etmek için büyütülmüştür (RT-PCR).

Sonuçtaki görüntü Procapil™ tarafından yukarı regüle edilmiş olan veya aşağı regüle edilmiş olan genlerin 18 saat sonraki goruntulerınden bir  enstantanedir..

Sonuçlar

Takip eden sayfalardaki tablolar kontrole karşı belirgin dikkate alan sonuçları gösterir: en az % 30 pozitif veya negatif değişiklik.

İlgili çeşitli hücrelerde daha küçük değişiklikler(% 20 ile 30 arasında)  gözlendiği zaman bu değişiklikler bir ölçüde mekanik önemi olan değişiklikler olarak dikkate alınmıştır.

 

Kontrole karşı yukarı regüle genler (100%)

Ve protein kodlamaları:

 

Procapil™’ye maruz kalma altında

gen ifadesindeki değişiklik

%

Kompleks proteinlerin yapışması  
Desmozomal proteins 1&3 (Dezmogleinler)

135% / 138%

Dezmokollin 1

146%

Fibronektin reseptörü b-altünitesi

134%

Vimentin

138%

Laminin bağlama proteini

146%

Integrin b1 ve b2

134% / 144%

Antioxidan enzimler

Thioredoksin peroksidazları (TDPX2 ve AO372)

152 and 174%

SOD (mitokondriyal & sitosolik)

150 and 169%

Metalotiyoneinler MTH ve HMT

188 and 190%

CYP b-redaktaz

160%

Stres proteinleri
HSP 27

164%

HSP 90

139%

Anti-inflamatuar proteinler

Interferon g antagonist

135%

Hücre metabolizması enzimleri

Mitokondrial trifonksiyonel protein ve Acyl CoA prekürsörü

123 and 128%

Ornitin dekarboksilaz

132%

Glutamin sentetaz

136%

Acyl CoA transferaz

137%

Izocitrate dehidrojenaz

189%

iNOS

143%

NADP izositrat dehidrojenaz

189%

Proliferasyon / ayrılma markörleri

Proliferasyon hücresi nükleeer antijeni (PCNA)

191%

Sitokeratinler 10, 14 ve 16

154 / 150 / 144%

Steroid reseptör ortak aktivatörü

160%

 

 

 

Kontrole karşı aşağı regüle genler (100%)

Ve protein kodlamaları:

 

 

Procapil™’ye maruz kalma altında gen

Ifadesindeki değişiklik

%

Pro-inflamatuar proteinler

 
Interferon g reseptör

-57%

Anjiyojenik ve matris-yeniden modelleme faktörleri
Vitronektin

-52%

TIMP1/TIMP2

-43% / -24%

Antikimotripsin a1

-43%

Lisil hidroksilazlar 1&2

-50% / -29%

Heperan sulfat proteoglikan

-40%

Kolajen 1 alt ünitesi

-46%

Hücre poliferasyonu regülasyonu

Retinoik bağlama proteinleri CRABP1/CRABP2

-34% / -63%

Vit. D3 reseptörü

-40%

 

 

 

Yorum

 

Yukarıya dogru regule edilen  hücre metabolizması enzimleriyle (enzime bağlı olarak % 123 ile %189 arasında) yüksek büyüme faaliyetine yönelmiş olan bir hücre profilini yansıtır..

Hücre poliferasyonu nükleer antijeni (PCNA), streoid reseptör ortak-aktivatörleri ve 10, 14 ve 16 sayılı (poliferasyon ve ayrılma) sitokeratinleri gibi hücre poliferasyonunun markörleri pro-ayrım faaliyetini göstererek belirgin şekilde ancak ayrıca protein HSP27 (% 164)’le ilgili olarak yukarı regüle olmuşlardır.

Ayrıma bazı yapıştırma proteinlerinde bir artış eşlik etmiştir: hücrenin bazal laminaya (laminin bağlama proteini, vimentin, integrin α ve β) bağlanmasını kapsayan hücreler ve yapışmayı ve hücre katmanlarındaki keratinositlerin (dezmogleinler, dezmokolinler)  yayılmasını olanaklı kılanlar ve son olarak çeviren dermise (dezmogleinler, dezmokolinler)  ankorajı sağlayanlar arasında bağlantıyı olanaklı kılanlar.

 

 

Her ikisinin güçlü anti inflamatuar bir katkı yaptığı aşağı regülasyonlu artan interferon antagonisti (+% 135) ile birlikte gen interferon reseptörünün azalan ifadesiyle (-% 57) yansıtılmıştır.

 

Bu nedenle, hücre poliferasyonu yolaklarının bu yolaklar üzerindeki negatif etkisiyle faktörlerde bir azalmayla yoğunlaşırken matris yeniden modellemesinin ve anjiyojenesisin kapsamış olduğu genler geçici olarak aşağı regüledirler: CRABP ½ (sitoplazmik retinotik asit bağlama proteinleri) ve vitamin D3 reseptörü (hücre poliferasyonu ve ayrımı için transkripsiyon faktörü).

Share

Procapilin kollegene etkisi

By on Ekim 13, 2011

Saç kökünün bulunduğu alana daha iyi tutunmasını sağlayan kolajen IV ve laminin 5 markörleri ile ilgili imünoflüoransan bulgular önceki bulguları takviye etmiştir.

Procapil™ gurubundaki telojen ampullerde daha büyük laminin 5 flüoresan kök kını gözlenmiştir.

Ayrıca telojen ampulün  kolajen IV etiketlenmesi de Procapil™ gurubunda daha belirgin olmuştur:

Share

Saç ve saçkökünde sağladığı değişimler

4 aylık uygulama sonrası tedavi ve kontrol grupları arasında sacın yapısındaki farklılıklar  saç çekerek koparılan örnekleme kullanılarak seri olarak gözlemlenmiştir.

  • 4 ay sonraki noktada plaseboya karşı, Procapil™’nin farklılıkları

Procapil™ uygulanan grupta daha güçlü ve yapılı saç soğanı gelistiği gözlemlendi.

Bunun ötesinde Procapil™ ile tedavi edilen saç iyi ayrılmış hücre bazlı, iç saç şaftıyla ilgili olarak çok net sabitlenmiş kök kınları ile birlikte ayrıca çok iyi bir kalitede dış ara yüzey (dermis içine ankoraj) gösterir.

Share

Procapil Finasteride deneysel

By on Ekim 12, 2011

Pro capilin finasterid kullanımıyla kıyaslaması Prokapil saç dökülmesinin en önemli sebebi olan DHT hormonunun oluşmasını azaltırken (5 alfa redüktaz 2 enzimini bloke eder) saç kökündeki kollegen !V düzeyini artırarak DHT nin kök üzerinde yaptığı kalıcı hasarı da engellemektedir. Bu çalışma 11 ay süre ile ağızdan hap olarak kullanılan 1 mg/gün Finasteride için yayınlanan verilerle (van Netse et al.) kıyaslamasını gösterir. Procapil™ ile tedavi edilen gurupta oral Finastéride tedavisi uygulanan tedaviye göre anajen/telojen oranında büyük bir artış göstermiştir

 

 

DHT 5 alfa redüktaz enzimi ile testosterondan oluşturulur,5 alfa redüktaz saç kökünün hemen yanındaki yağ bezi ve saç üretimini sağlayan hücrelerden matrix hücrelerince sentezlenmektedir.Yani saça zarar veren DHT saç kökünde oluşmaktadır.Procapilin finasteride en büyük üstünlüğü 5 alfa redüktaz enzimini bölgesel olarak azaltmasıdır bu sayede finasteridde görülen cinsel istekte azalma erkekte meme büyümesi gibi  yan etkiler görülmez.

 

Share

Deneysel Çalışmalar

By on Ekim 12, 2011

Deneysel çalışmanın özeti:

Çalışmada pro capil ve placebo (içinde aktif madde olmayan benzer sıvı) kullanılmış ve denekler 4 ay boyunca takip edilmiştir.İnceleme videotrikogram ve kökünden çekilen kılın mikroskobik incelemesiyle yapılmıştır.

Çalışma sonunda procapil kullanıcılarında anagen fazındaki saç sayısı ciddi düzeyde artarken placebo kullanan gurupta artmamış tam tersi minimal düzeyde azalmıştır.

Saçta anagen fazındaki artış dökülmenin durduğunu gösteren en önemli kriterdir.

Deneysel çalışmanın bilimsel ayrıntıları:

Dört aylık Plasebo kontrollü klinik deney (Laboratoires DERMSCAN)

Çalışma prensibi

Sac dokulmesi problemi erkeklerde daha fazla goruldugunden, sözkonusu sorunun mevcut olduğu erkek deneklerle bir çalışma başlatılmıştır. Bir  Telojeni dönemi tamamen kaplamak için 4 aylık bir çalışma süresi seçilmiştir.

Anajen dönemdeki saç miktarı ve telojen dönemdeki sac miktarının A/T  oranın zaman içinde saptanması ve gözlemlenmesi için videotrikogram metodu kullanılmıştır.

Çalışmaya alınma kriteri

Yaşları 18’le 50 arasında değişen Kafkasya orijinli ve saçlarının % 20’den fazlasının telojen donemde olduğu tesbir edilen otuzbeş erkek denek dahil edilmiştir.

Çalışmaya alınmama kriterleri

Vertekste gri saç,baş derisinde hastalıklar,çalışmadan önceki 6 ay içindeki kortikosteroidleri, imünosüresanları veya retinoidleri veya bir hafta içinde anti-inflamatuarlarların alınması,son 3 ay içinde Minoxidil®’nin yerel uygulaması veya topikal veya oral olarak alınarak veya tropik saç tedavisi şeklinde  herhangi bir yerel ‘saç kaybı önleyicisi’ tedavisi.

Baş cildinin topikal veya oral tedavisi.

Çalışma sırasında diyet veya egzersiz alışkanlıklarının değiştirilmesi.

Alkol ve tütünün aşırı kullanımı.

Ürün uygulama

Ürün veya plasebo yumuşak masaj kullanılarak baş cildine günde 2 kez  uygulanmıştır.

 Procapil renksiz likit görünümlü olup % 3 oranında sulandırılmış alkol losyonu olarak formüle edilmiştir

Uygunluk / Güvenlik

Uygunluk ve güvenlik kontrolleri tedavinin 4., 8. ve 12. haftalarında yapılmıstır.

Baslangıcta ( GUN 0) ve 4. Ayda  dermatolog tarafından  baş cildinin fiziki bir muayenesi yapılmış ve denek mülakatı ile güvenlik değerlendirilmiştir.

Videotrikogram

Kullanılmış olan sistem bir dijital görüntü alma sistemine bağlanmış fiber optikli mobil 25 x objektifin monte edilmiş olduğu MORITEX SCOPEMAN ® MS-500 marka bir videomikroskoptur.

Görüntüler Laboratories DERMSCAN’ın geliştirmiş olduğu COUNT-HAIR ® programı ile analiz edilmiştir.

Gun0’da ve 4 ay sonra önceden isaretlenen traslı bolgeden goruntu alınmıstır. (ortalama olarak, yaklaşık 1cm2/200 saç) bölgesinde yapılmıştır.

İzlenen parametreler saçın boyu ve büyüme oranı ve anajen aşamadaki sacların miktarı ve  telojen aşamadaki saçları miktarı  olmuştur.

Saç Örnekleri: Morfolojik analiz ve  kolajen IV ve laminin 5’in imüno etiketlemesi.

T0’da ve çalışmanın sonunda cımbızlar kullanılarak alopesik bölgenin sınırından 24 adet saç örneklenmiştir. tedavi gurubundaki 6 denek ve plasebo gurubundaki 6 kişi örneklemeye tabi tutulmuştur.

Saçlar, analiz için BIO-EC’e gönderilmeden önce (12 adet saç) Bouin’in sıvısı içinde sabitlenmiş veya (12 adet saç) hemen dondurulmuştur.

 

Sonuçlar

 

a) Klinik deneyler

Çalışmaya dahil edilen 35 denekten 18’i Procapil™ gurubuna (37 ± 2 yıl) ve 17’si (38 ± 1 yıl)  placebo grubuna tahsis edilmiştir. Procapil™ ve plasebo gruplarına tahsis edilen denekler rastgele seçilmişlerdir.

Güvenlik

Procapil complex ™ tüm denekler tarafından cok iyi telore edilmistir.

Videotrikogram

Klinik çalışmalar muhtelif değerlendirme kriterleri kullanarak saç derisi sağlığında bir tedavinin etkilerini ölçmeyi amaçlar.. Saç yoğunluğu (saç adedi/cm2) büyüme/yeniden büyüme iddiasındaki ürünler için kullanılır. Anajen ve telojen aşamalardaki (büyüme veya kayıp) saç yüzdeleriyle birlikte bu yüzdelerin oranları daha çok saç derisi üzerindeki saç ankorajının ve saç canlılığının mevcudiyetine uyarlanır

Anajen / telojen oranı

Aşağıdaki tablo baslangıcta ve  4 ay sonraki anajen/telojen oranınını gösterir

RESTOREX Procapil™ tedavisinin 4 ay sonrasında gönüllüler anajen aşama saçlarının oranında T0’la karşılaştırıldığında kayda değer üstünlükte (+% 10, p < 0.05) belirgin bir iyileşme göstermişlerdir.  Plasebo faal değildir. Oral yolla alınan Finasteride® için yayınlanan verilerle kıyaslandıgında Procapil™’in kayda değer bir aktivitesinin olduğunu gösterir.

Nitekim  5 ay sonra Finasteride® için A/T oranında (T0 ile kıyaslanınca) ılımlı bir farklılaşma, 11 ay sonra % 33’e ulaşan farklılaşma raporlanmaktadır.

Procapil™ gurubunda deneklerin % 67’si A/T oranında bir gelişme göstermişlerdir ve gelişen 12 adet denekten 3’ü için A/T artışı ( yeni sac miktarında artıs) sırasıyla % 31.2, 33.5 ve 46.3 olmuştur.

Aksine, plasebo gurubunda anajen saçlarda bir azalma yönünde bir eğilim olmuştur.

Tam bir telojen aşamayı kapsayan 4 aylık klinik deneyin sonuçları: Bu bulgu Procapil™ ve Plasebo guruplarındaki birkaç denekten alınmış olan saç örnekleri konusundaki morfolojik bulgularla mükemmel şekilde aynı doğrultudadır:

 

Telojen saç üzerinde dermise iyi ankoraj için yapılanmış ve düzenli bir bazal lamina ile mükemmel bir kök kınının yeniden oluşumu yapılanmıştır. Bu yapıştırma kompleks proteinlerinin: kolajen IV’ün ve laminin 5’indaha büyük mevcudiyeti ile teyit edilmiştir. İç kök kını saç şaftı ve kın arasındaki yapışma motiflerini göstermiştir.

Share

Procapil Nedir?

By on Ekim 12, 2011

Fransız Sederma Pharma tarafından saç dökülmesi tedavisi için geliştirilmiş üç aktif maddeden oluşan komplex  bir üründür.Bu güne kadar saç dökülmesi tedavisinde kullanılan hipertansiyon ilacı minoxidil ve prostat tedavisinde kullanılan finasterid hammaddelerinden sonra saça özel geliştirilmiştir.İlgili sayfalarda görüleceği gibi yapılan klinik ve deneysel çalışmalarda uygun yoğunlukta kullanıldığında minoxidilden ve finasteridden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

İçerisinde üç farklı molekülden oluşmuş complextir,bu moleküller apigenin,oleanoic asit ve biotinil tripeptiddir.Üçlü complex olması sayesinde minoxidil gibi kökü uyarıp bölgesel damar genişlemesi yaparken finasterid gibi 5 alfa redüktaz inhibisyonuyla  bölgesel olarak DHT oluşumunu engellemektedir.

Procapilin mnoxidile en büyük üstünlüğü çarpıntı,kalp sıkışması,baş ağrısı ve vücut kıllarında kalınlaşma gibi yan etkilerinin,finasteride üstünlüğüyse hormonal yan etkilerinin olmamasıdır.Procapil ek olarak dökülme sebebi olan DHT nin köke vereceği zararı engellemesidir.

Procapil çok seyrek allerjik reaksiyon yapmaktadır ve minoxidil allerjisi olanlarda güvenle kullanılabilir.

Share