Procapil

Procapil nedir Procapil hakkında bilimsel bilgiler Procapilin kullanım alanları ve saç ilaçlardaki yararları hakkında bilgiler

Deneysel çalışmanın özeti:

Çalışmada pro capil ve placebo (içinde aktif madde olmayan benzer sıvı) kullanılmış ve denekler 4 ay boyunca takip edilmiştir.İnceleme videotrikogram ve kökünden çekilen kılın mikroskobik incelemesiyle yapılmıştır.

Çalışma sonunda procapil kullanıcılarında anagen fazındaki saç sayısı ciddi düzeyde artarken placebo kullanan gurupta artmamış tam tersi minimal düzeyde azalmıştır.

Saçta anagen fazındaki artış dökülmenin durduğunu gösteren en önemli kriterdir.

Deneysel çalışmanın bilimsel ayrıntıları:

Dört aylık Plasebo kontrollü klinik deney (Laboratoires DERMSCAN)

Çalışma prensibi

Sac dokulmesi problemi erkeklerde daha fazla goruldugunden, sözkonusu sorunun mevcut olduğu erkek deneklerle bir çalışma başlatılmıştır. Bir  Telojeni dönemi tamamen kaplamak için 4 aylık bir çalışma süresi seçilmiştir.

Anajen dönemdeki saç miktarı ve telojen dönemdeki sac miktarının A/T  oranın zaman içinde saptanması ve gözlemlenmesi için videotrikogram metodu kullanılmıştır.

Çalışmaya alınma kriteri

Yaşları 18’le 50 arasında değişen Kafkasya orijinli ve saçlarının % 20’den fazlasının telojen donemde olduğu tesbir edilen otuzbeş erkek denek dahil edilmiştir.

Çalışmaya alınmama kriterleri

Vertekste gri saç,baş derisinde hastalıklar,çalışmadan önceki 6 ay içindeki kortikosteroidleri, imünosüresanları veya retinoidleri veya bir hafta içinde anti-inflamatuarlarların alınması,son 3 ay içinde Minoxidil®’nin yerel uygulaması veya topikal veya oral olarak alınarak veya tropik saç tedavisi şeklinde  herhangi bir yerel ‘saç kaybı önleyicisi’ tedavisi.

Baş cildinin topikal veya oral tedavisi.

Çalışma sırasında diyet veya egzersiz alışkanlıklarının değiştirilmesi.

Alkol ve tütünün aşırı kullanımı.

Ürün uygulama

Ürün veya plasebo yumuşak masaj kullanılarak baş cildine günde 2 kez  uygulanmıştır.

 Procapil renksiz likit görünümlü olup % 3 oranında sulandırılmış alkol losyonu olarak formüle edilmiştir

Uygunluk / Güvenlik

Uygunluk ve güvenlik kontrolleri tedavinin 4., 8. ve 12. haftalarında yapılmıstır.

Baslangıcta ( GUN 0) ve 4. Ayda  dermatolog tarafından  baş cildinin fiziki bir muayenesi yapılmış ve denek mülakatı ile güvenlik değerlendirilmiştir.

Videotrikogram

Kullanılmış olan sistem bir dijital görüntü alma sistemine bağlanmış fiber optikli mobil 25 x objektifin monte edilmiş olduğu MORITEX SCOPEMAN ® MS-500 marka bir videomikroskoptur.

Görüntüler Laboratories DERMSCAN’ın geliştirmiş olduğu COUNT-HAIR ® programı ile analiz edilmiştir.

Gun0’da ve 4 ay sonra önceden isaretlenen traslı bolgeden goruntu alınmıstır. (ortalama olarak, yaklaşık 1cm2/200 saç) bölgesinde yapılmıştır.

İzlenen parametreler saçın boyu ve büyüme oranı ve anajen aşamadaki sacların miktarı ve  telojen aşamadaki saçları miktarı  olmuştur.

Saç Örnekleri: Morfolojik analiz ve  kolajen IV ve laminin 5’in imüno etiketlemesi.

T0’da ve çalışmanın sonunda cımbızlar kullanılarak alopesik bölgenin sınırından 24 adet saç örneklenmiştir. tedavi gurubundaki 6 denek ve plasebo gurubundaki 6 kişi örneklemeye tabi tutulmuştur.

Saçlar, analiz için BIO-EC’e gönderilmeden önce (12 adet saç) Bouin’in sıvısı içinde sabitlenmiş veya (12 adet saç) hemen dondurulmuştur.

 

Sonuçlar

 

a) Klinik deneyler

Çalışmaya dahil edilen 35 denekten 18’i Procapil™ gurubuna (37 ± 2 yıl) ve 17’si (38 ± 1 yıl)  placebo grubuna tahsis edilmiştir. Procapil™ ve plasebo gruplarına tahsis edilen denekler rastgele seçilmişlerdir.

Güvenlik

Procapil complex ™ tüm denekler tarafından cok iyi telore edilmistir.

Videotrikogram

Klinik çalışmalar muhtelif değerlendirme kriterleri kullanarak saç derisi sağlığında bir tedavinin etkilerini ölçmeyi amaçlar.. Saç yoğunluğu (saç adedi/cm2) büyüme/yeniden büyüme iddiasındaki ürünler için kullanılır. Anajen ve telojen aşamalardaki (büyüme veya kayıp) saç yüzdeleriyle birlikte bu yüzdelerin oranları daha çok saç derisi üzerindeki saç ankorajının ve saç canlılığının mevcudiyetine uyarlanır

Anajen / telojen oranı

Aşağıdaki tablo baslangıcta ve  4 ay sonraki anajen/telojen oranınını gösterir

RESTOREX Procapil™ tedavisinin 4 ay sonrasında gönüllüler anajen aşama saçlarının oranında T0’la karşılaştırıldığında kayda değer üstünlükte (+% 10, p < 0.05) belirgin bir iyileşme göstermişlerdir.  Plasebo faal değildir. Oral yolla alınan Finasteride® için yayınlanan verilerle kıyaslandıgında Procapil™’in kayda değer bir aktivitesinin olduğunu gösterir.

Nitekim  5 ay sonra Finasteride® için A/T oranında (T0 ile kıyaslanınca) ılımlı bir farklılaşma, 11 ay sonra % 33’e ulaşan farklılaşma raporlanmaktadır.

Procapil™ gurubunda deneklerin % 67’si A/T oranında bir gelişme göstermişlerdir ve gelişen 12 adet denekten 3’ü için A/T artışı ( yeni sac miktarında artıs) sırasıyla % 31.2, 33.5 ve 46.3 olmuştur.

Aksine, plasebo gurubunda anajen saçlarda bir azalma yönünde bir eğilim olmuştur.

Tam bir telojen aşamayı kapsayan 4 aylık klinik deneyin sonuçları: Bu bulgu Procapil™ ve Plasebo guruplarındaki birkaç denekten alınmış olan saç örnekleri konusundaki morfolojik bulgularla mükemmel şekilde aynı doğrultudadır:

 

Telojen saç üzerinde dermise iyi ankoraj için yapılanmış ve düzenli bir bazal lamina ile mükemmel bir kök kınının yeniden oluşumu yapılanmıştır. Bu yapıştırma kompleks proteinlerinin: kolajen IV’ün ve laminin 5’indaha büyük mevcudiyeti ile teyit edilmiştir. İç kök kını saç şaftı ve kın arasındaki yapışma motiflerini göstermiştir.

Share