Procapil

Procapil nedir Procapil hakkında bilimsel bilgiler Procapilin kullanım alanları ve saç ilaçlardaki yararları hakkında bilgiler

Çalışma %1 minoxidil, % 1 pro capil,% 2.5 pro capil ve  plasebo (ilaççsız sıvı)  solusyonlarıyla karşılaştırmalı yapılmıştır.Uygulamada örnekler ilk gün ve çalışmanın 14.günlerinde alınıp saç şaftı (kıl çapı) ölçülmüştür.

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki grafikteki gibidir

 

Sonuç:

Plasebo  gurubun istatistiki olarak anlamlı sonuç görülmezken,% 1 Procapil ( 2 ppm procapil) kontrol gurubundan % 58 daha fazla büyüme elde edilmiş olup, % 1 minoxidil (2 ppm Minoxidil) e benzer bir büyüme gözlenmiştir. 5 ppm Biotinyl-GHK (% 2,5 Procapil solusyon) ile büyüme kontrolden (plasebo) % 121 daha fazla olmuştur.Sonuçları her iki ürününde  vazodilatasyon ve hücre proliferasyonunu arttırma etkisinin önemli kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Share